Odszkodowania w Anglii

 

Wypadek komunikacyjny

Firma zapewnia profesjonalną pomoc w dochodzeniu odszkodowań oraz pomoc wyspecjalizowanej angielskiej kadry prawniczej specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań. Polskojęzyczna obsługa podczas kontaktu z adwokatem przez cały proces dochodzenia odszkodowania.

O odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym można starać się z OC sprawcy wypadku. Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie dostarczając odpowiednie dokumenty dotyczące wypadku. Podstawowym roszczeniem jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Należy pamiętać, że na zgłoszenie szkody są 3 lata. Po tym okresie sprawa się przedawnia.

Na miejsce zdarzenia należy wezwać policję. Policja przyjedzie tylko wtedy gdy uczestnicy doznali obrażeń fizycznych. W przeciwnym razie należy spisać oświadczenie ze sprawcą wypadku oraz pozyskać dane dotyczące jego polisy OC.

 

Wypadek przy pracy

O odszkodowanie za wypadek przy pracy można starać się tylko wtedy gdy do wypadku doszło nie z winy poszkodowanego ale z winy osoby trzeciej (pracodawcy, innego pracownika).

Prawo do odszkodowania mają osoby, które:

 • nie przeszły odpowiedniego szkolenia do pracy na danym stanowisku,
 • nie otrzymały odpowiedniego ubrania oraz obuwia ochronnego, kasku, rękawic, okularów,
 • nie zostały wyposażone w odpowiednie narzędzia do pracy,
 • otrzymały niesprawne narzędzia i urządzenia do pracy,
 • wykonują pracę bez nadzoru,
 • podnoszą materiały przekraczające dopuszczalne normy.

Wypadek przy pracy należy od razu zgłosić do Health Service Executive (Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa) oraz wpisać w Accident Book (Księdze Wypadków). Również w tym przypadku okres przedawnienia wynosi 3 lata.

Po wypadku w pracy należy:

 • poinformować przełożonego o wypadku,
 • nie należy podpisywać żadnych dokumentów bez znajomości języka,
 • zgłosić się do lekarza celu ustalenia doznanych obrażeń oraz skompletowania dokumentacji medycznej,
 • należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia (wykonać zdjęcia),
 • pozyskać oświadczenia świadków,
 • zbierać dowody kosztów, które były poniesione.

 

Pobicie w Anglii

Osoby, które zostały pobite na terenie Anglii mogą starać się o odszkodowanie z Criminal Injuries Compensation Authority. O odszkodowanie mogą starać się również osoby, których bliscy zmarli w wyniku poniesionych podczas pobicia obrażeń.

Aby starać się o odszkodowanie za pobicie należy:

 • zgłosić się do lekarza w celu zdiagnozowania obrażeń i podjęcia leczenia,
 • zgłosić przestępstwo na policji oraz podjąć z nią współpracę,
 • odnotować “Crime Reference Number”,
 • zebrać wszelkie dokumenty medyczne.

Ofiary, które zostały pobite mogą starać się o odszkodowanie z tytułu:

 • doznanych obrażeń psychicznych jak i fizycznych,
 • utraconych dochodów,
 • wydatków poniesionych na leczenie.

 

Nasi partnerzy: