Wypadek przy pracy

Ulegając wypadkowi przy pracy na terenie Holandii można starać się o odszkodowanie z OC pracodawcy, jeżeli do wypadku doszło właśnie z jego winy.

W takich przypadkach można starać się o odszkodowanie za szkody na osobie oraz za straty materialne.

Niezwłocznie po wypadku sprawę należy zgłosić holenderskiej inspekcji pracy.

Pamiętać należy o zgromadzeniu jak największej ilości dokumentów dotyczących wypadku.

Oprócz dokumentacji medycznej, ważne będą również zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz oświadczenia świadków.

Na terenie Holandii sprawą zajmie się kancelaria prawna, posiadająca osoby mówiące w języku polskim, tak aby ułatwić współpracę z klientami.

Wypadek komunikacyjny

Jak w większości wypadków komunikacyjnych tak i tutaj poszkodowani kierowcy, pasażerowie, rowerzyści oraz piesi mogą strać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Na podstawie holenderskiego prawa firma dochodzi zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia oraz utraconych dochodów.

Dokumenty, które będą potrzebne, aby zgłosić sprawę:

  • dane sprawcy – imię nazwisko, adres, nr polisy, ubezpieczalnia sprawcy,
  • oświadczenia świadków zdarzenia,
  • jeśli na miejscu zdarzenia była policja to notatka policyjna,
  • dokumentacja uszkodzonego pojazdu- zdjęcia,
  • dokumentacja medyczna- karta informacyjna ze szpitala, historia choroby od lekarza,
  • specjalisty, wyniki badań,
  • oryginały rachunków dotyczących wypadku.

Nasi partnerzy: