Wypadek przy pracy

O odszkodowanie można się starać gdy dochodzi do zaniedbania ze strony pracodawcy np. gdy:

  • nie zostało się przeszkolonym do pracy na danym stanowisku,
  • nie otrzymało się ochronnego ubrania oraz butów, braku okularów, kasków, rękawic,
  • urządzenie, na którym się pracuje jest wadliwe lub źle zabezpieczone,
  • przenoszone materiały są cięższe niż dopuszczalna norma.

Wypadek taki należy niezwłocznie zgłosić do swojego przełożonego. Następnie zgłosić się do lekarza w celu stwierdzenia doznanych obrażeń i rozpoczęcia leczenia. Warto również zadbać o oświadczenia świadków zdarzenia.

Wypadek drogowy

O odszkodowanie mogą starać się osoby, które uległy wypadkowi nie z własnej winy i doznały obrażeń fizycznych, psychicznych, finansowych. Poszkodowani mogą starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku.

Osoby, które mogą starać się o odszkodowanie to:

  • kierowcy poszkodowani w wypadku,
  • pasażerowie,
  • pasażerowie komunikacji miejskiej,
  • motocykliści,
  • potrąceni rowerzyści i piesi.

Nasi partnerzy: