UWAGA ! ROZLICZENIA Z HOLANDII JUŻ NIE TAKIE PROSTE I SZYBKIE !!!

28.01.2016

W związku z nadchodzącym rokiem podatkowym Urząd Skarbowy w Holandii wprowadził kolejne zmiany i zaostrzenia dotyczące rozliczeń podatkowych dla obywateli z innych krajów, w tym Polaków, którzy pracują na stałe lub sezonowo w tym kraju. Główna zmiana dotyczy sposobu określenia rezydencji podatkowej w Holandii. Zmiany te skomplikują procedurę ubiegania się o zwrot nadpłaconych podatków oraz opóźnią znacznie okres oczekiwania na zwroty. Polacy będą musieli wykazać przed holenderskim urzędem swoje dochody osiągnięte poza Holandią. Nie oznacza to, że trzeba będzie zapłacić podwójny podatek, po prostu w Holandii istnieje konieczność ujawniania w zeznaniu rocznym wszystkich swoich dochodów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, musi także ujawnić dochody swojego współmałżonka.

Jeżeli Twoje dochody uzyskane w Holandii stanowią 90% wszystkich rocznych dochodów (z wszystkich krajów), to jesteś uprawniony do otrzymania ulgi podatkowej. A co za tym idzie należnego zwrotu. Otrzymasz tytuł rezydenta na terenie Holandii. Spowoduje to potrzebę udokumentowania wszystkich dochodów osiągniętych poza granicami Holandii.  Dla tego celu został przygotowany przez Belastingdienst specjalny formularz. Musi on być potwierdzony przez polski Urząd Skarbowy. Jeśli podatnik nie dostarczy wraz z rozliczeniem, wspomnianego formularza, wówczas Belastingdienst nie zastosuje ulgi podatkowej i podatnik otrzyma mniejszy zwrot podatku. 

W poprzednich latach osoba, która nie zarobiła więcej niż ok. 7300 EUR mogła liczyć na zwrot całego podatku. Było to pewne, że podatek wróci w całości na konto podatnika. Jednak rząd w Holandii szukając dodatkowych wpływów do budżetu podjął decyzję o zmianie przepisów na niekorzyść podatnika. W chwili obecnej Polacy otrzymają nawet 50 % mniej zwrotu podatku! Ma to miejsce już od rozliczeń za rok 2013.

Przepracowany okres z kolei ściśle wiążę się z okresem ubezpieczenia w Holandii. Polacy, którzy pracowali cały rok aż tak nie odczują tego na kieszeni. Najbardziej poszkodowani są Polacy pracujący sezonowo ( 2-6 miesiące).
Jeśli zlecasz nam wykonanie zeznania podatkowego, to musisz pamiętać, że obowiązkowo należy podać dokładny okres zatrudnienia.

To, jaki okres podasz, będzie miało wpływ na wstępną kalkulację. W Twoim interesie jest, aby podany przez Ciebie okres był zgodny z prawdą. Jeśli świadomie lub nieświadomie w rozliczeniu zostanie podana zbyt duża ilość dni obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, po to by wliczyć większe ulgi podatkowe, zostanie również wypłacony większy zwrot podatku. Po kontroli Belastingdienst zweryfikuje okres zaliczkowy i wystawi wezwanie do zwrotu nienależnie pobranego zwrotu wraz z odsetkami.

Kiedy masz obowiązek rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

* Jeżeli otrzymasz, jakiekolwiek pismo z Urzędu nakazujące złożyć zeznanie podatkowe(do 01-05-2016).
* Jeśli otrzymasz z Urzędu druk albo formularz o nazwie C-biljet
Jeżeli nie otrzymałeś z Urzędu żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, ale osiągnąłeś dochód w Holandii w 2015 roku i z wyliczenia wynika, że musisz dopłacić do podatku min. 45 euro lub więcej, wówczas masz obowiązek rozliczenia i musisz złożyć rozliczenie podatku za 2015 w Holandii.

Nasi partnerzy: