Dodatek na dzieci

Osoby pobierające zasiłek rodzinny z Holandii mają prawo do osobnego dodatku na dziecko.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego za rok 2023 można złożyć do 31-08-2024 roku.

Wysokość świadczenia zależna jest od liczby dzieci i osiąganych dochodów. Dodatek Kindgebonden Budget wypłacany jest co miesiąc w formie zaliczki lub jednorazowo z końcem roku.

Zazwyczaj dodatek na dzieci wypłacany jest przez Urząd Skarbowy, jednak w niektórych przypadkach wypłaca go Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB).

Po przyznaniu dodatku, pieniądze przesyłane są zawsze po 19 każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Dodatek ten można otrzymać:

  • na swoje dziecko/dzieci,
  • na dziecko/dzieci adoptowane,
  • na dziecko/dzieci przysposobione,
  • na dziecko/dzieci Twojego partnera/partnerki (pasierb), pod warunkiem, iż dziecko/dzieci mieszka/mieszkają pod tym samym adresem jak i wnioskodawca,
  • dziecko/dzieci w wieku od 16 do 17 lat, na które nie pobierany jest zasiłek rodzinny, ale spełniające wymogi otrzymania tego dodatku.

Dodatek ten otrzymują również wszystkie osoby pracujące dla holenderskiego pracodawcy. Jeżeli pobierasz zasiłek rodzinny w Holandii, a nie przyznano KINDGEBONDEN BUDGET możesz złożyć osobno wniosek o jego miesięczne wypłacanie, należy się tylko za miesiące kiedy pracujesz w Holandii. Dodatek ten można otrzymywać tylko do 18 roku życia dziecka.

Wysokość dodatku będzie zależna od następujących czynników:

  • ilości dzieci,
  • wieku dzieci,
  • otrzymywania zasiłku rodzinnego (kinderbijslag) w Holandii,
  • dochodów wnioskodawcy oraz partnera.

Dodatek ten jest przyznawany automatycznie przez holenderski urząd. Jednak w przypadku, gdy zainteresowana osoba otrzyma zasiłek rodzinny (kinderbijslag) i nie otrzyma dodatku automatycznie na dziecko/dzieci (kindgebonden budget), wówczas można wystąpić o przyznanie tego dodatku.

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o KINDGEBOUDEN BUDGET za pośrednictwem naszego biura.

Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: