Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem podstawowym wypłacanym przez państwo holenderskie osobom które min. utraciły członka rodziny.

Jest to świadczenie uregulowane prawnie przysługujące wszystkim mieszkańcom Holandii, jak również osobom zamieszkałym poza Holandią. Jeśli Twój partner w przeszłości mieszkał lub pracował w Holandii, to możliwe jest, że za ten okres przysługuje jemu lub Tobie prawo do renty rodzinnej Anw.

Prawo do renty rodzinnej mają osoby będące w związku małżeńskim, jak również osoby, które nie są w związku małżeńskim, ale razem tworzą lub tworzyły wspólne gospodarstwo domowe.

Renta rodzinna Anw jest ubezpieczeniem ryzyka: w momencie śmierci twój partner musi być ubezpieczony. Jeżeli był, otrzymasz świadczenie Anw.

Renta rodzinna wypłacana jest do 65-go roku życia.

Świadczenie Anw wypłacane jest raz w miesiącu. Nie jest możliwe otrzymanie jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za okres, w którym twój partner był ubezpieczony w Holandii z tytułu Anw.

Ustawa o rencie rodzinnej Anw reguluje w przypadku śmierci:

  • rentę rodzinną dla partnera , który ukończył 65 lat,
  • rentę rodzinną dla półsierot dla dzieci do 18 roku życia,
  • rentę rodzinną dla dzieci do 18 roku życia, które straciły oboje rodziców.

 

Kwoty renty rodzinnej ANW są to kwoty stałe, oparte na ustawowej kwocie najniższego wynagrodzenia w Holandii. Kwoty te zmieniają się 2razy w roku, 1 stycznia i 1 lipca. Minimalna kwota renty to 1135 euro brutto.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o rentę z Holandii za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: