Pozostałe usługi

  • Uzyskiwanie nowej karty do konta bankowego w Holandii
  • Zamykanie konta bankowego w Holandii
  • Wystąpienie o druki E 301/303/106/A1 z Holandii
  • Tłumaczenia nieprzysięgłe i interpretacje pism z Belastingdienst
  • Odwołania i korekty decyzji
  • Fachowe doradztwo i obsługa
  • Sporządzanie pism do urzędów
  • Odzyskiwanie polis ubezpieczeniowych
  • Pomoc przy organizowaniu ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerami telefonów
(77) 440 24 36 lub 609 127 742

Nasi partnerzy: