ZAPOMOGA RODZICIELSKA/ELTERNGELD

W 2007 wprowadzona została nowa zapomoga rodzicielska – Elterngeld. Zastąpiła ona istniejący do tej pory Erziehungsgeld.

Polacy zatrudnieni w Niemczech oprócz zasiłku rodzinnego mają też prawo do zapomogi rodzicielskiej wypłacanej przez rok od narodzin dziecka.

Kwota tego drugiego świadczenia wynosi maksymalnie 1800 euro (ok. 7164 zł) miesięcznie.

Niemiecka zapomoga rodzicielska Elterngeld przysługuje młodym rodzicom zaraz po narodzinach dziecka. Świadczenie to wypłacane jest przez 12 miesięcy. Pieniądze trafiają na konto tego z rodziców, który poświeci się wychowaniu dziecka i zrezygnuje na ten czas z pracy zarobkowej.

Od 1 stycznia br. wysokość tego świadczenia wynosi 65 proc. dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia. Pracownik, którego dochód nie przekracza 1200 euro miesięcznie może liczyć na jeszcze wyższy procentowo zasiłek. I tak np. osoba zarabiająca 980 euro otrzyma świadczenie w wysokości 68 proc. ostatniego wynagrodzenia. W przypadku płacy na poziomie 700 euro będzie to już 82 proc. Wysokość zasiłku nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto.

 Minimalna kwota świadczenia wynosi 300 euro miesięcznie, a maksymalna 1800 euro. W przypadku rodzin wielodzietnych będących w bardzo trudnej sytuacji finansowej może być ona jeszcze wyższa.

Wniosek o zapomogę należy złożyć najpóźniej, kiedy dziecko ma trzy miesiące. Przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmują się Jugendamty.

Na pieniądze z tytułu świadczenia rodzicielskiego nie mogą już liczyć osoby pozostające na zasiłku socjalnym (tzw. Hartz IV). Jeszcze w 2010 roku otrzymywały 300 euro. Z zapomogi rodzicielskiej, oprócz pracowników firm, mogą korzystać również osoby prowadzące za Odrą działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, że Elterngeld wliczany jest do podstawy opodatkowania całego rocznego dochodu.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o Elterngeld za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: