Emerytura i Fundusz emerytalny STIPP

Osobom, które ukończyły 65 lat przysługuje w Holandii ustawowo emerytura podstawowa AOW.

Osoby zamieszkałe poza Holandią, które przez pewien okres mieszkały lub pracowały w Holandii, mogą również otrzymać emeryturę AOW.

W Holandii istnieją trzy rodzaje emerytury:

  • emerytura podstawowa (AOW),
  • emerytura z funduszu opłacanego przez pracodawcę,
  • emerytura z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego.

Prawo do emerytury AOW przysługuje pod warunkiem, że ukończyłeś 65 lat
i że jesteś ubezpieczony z tytułu AOW.

Jesteś ubezpieczony, jeżeli:

  • pomiędzy 15 a 65 rokiem życia mieszkałeś w Holandii lub
  • nie mieszkałeś w Holandii, ale pracowałeś tu i odprowadzałeś podatek dochodowy lub
  • płaciłeś składki na dobrowolne ubezpieczenie z tytułu AOW.

Za każdy rok ubezpieczenia nabywa się prawo do 2% AOW.

Kwoty emerytury AOW oparte są na ustawowej kwocie najniższego wynagrodzenia w Holandii. Kwoty AOW zmieniają się 2 razy w roku, 1 stycznia i 1 lipca.

 

Inne świadczenia emerytalne

Oprócz emerytury AOW istnieją również inne świadczenia, o które można się ubiegać.

Emerytura pracownicza , wypłaca ją fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń społecznych.

Regulacje emerytalne StiPP są obowiązkowe dla każdego, kto pracuje w branży usług personalnych np. jako pracownik tymczasowy. Każdego miesiąca oszczędzasz 2,6 % swojego wynagrodzenia. Z tej kwoty część jest potrącana między innymi na pokrycie kosztów administracyjnych. Reszta jest przewidziana dla Ciebie. W regulacjach podstawowych całe wynagrodzenie brutto liczy się do emerytury. Twój pracodawca płaci tę składkę. Sam nie płacisz tutaj składek na gromadzenie emerytury. Możesz postarać się po 2 latach od ukończenia pracy w Holandii o wypłatę nagromadzonych składek.

Każdego roku StiPP przesyła Ci specyfikację. Podane jest tam, ile wynosi nagromadzony przez Ciebie kapitał emerytalny. Na tej podstawie możesz zwrócić się o jego wypłatę.

UWAGA !!!

Można skorzystać z wcześniejszej wypłaty składek zgromadzonych w funduszu Stipp.

Dwa lata po ukończeniu pracy w Holandii można zgłosić się do Stipp i otrzymamy wypłatę całego kapitału emerytalnego.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złoży wniosek o wypłatę kapitału emerytalnego za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: