Dofinansowanie do mieszkania

Mieszkasz w Holandii dłużej niż 3 miesiące? Powinieneś się zameldować.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie i posiadasz meldunek oraz spełniasz określone warunki, możesz starać się o dopłatę do wynajmowanego mieszkania, która wynosi w 2013 roku nawet do € 370  miesięcznie.

O dofinansowanie do mieszkania mogą występować osoby:

  • które posiadają niskie dochody,
  • których kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie przekracza € 681.02 miesięcznie,
  • w przypadku osób poniżej 23. roku życia, kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie może przekraczać € 374,44 miesięcznie.

Kwota podstawowa wynajmu mieszkania: to tzw. kale huur prijs czyli czynsz za mieszkanie bez opłat za prąd, gaz, wodę, utrzymanie mieszkania itp. Kwota ta powinna być wyraźnie wyszczególniona w kontrakcie na wynajem mieszkania.

 

Maksymalne dochody przy dofinansowaniu do mieszkania:

  • w przypadku osoby samotnej roczny dochód brutto nie może przekraczać € 21.025,
  • w przypadku osób zameldowanych wspólnie roczny dochód brutto
    nie może przekraczać łącznie € 28.550.

WAŻNE! Przy dofinansowaniu do mieszkania istotne jest, ile osób dorosłych zameldowanych jest pod określonym adresem. Dochód brutto wszystkich osób zameldowanych brany jest pod uwagę do ustalenia dochodów maksymalnych, czyli w sumie nie może przekraczać rocznie 28.550 Eur.

Kwota dofinansowania do mieszkania może wynosić nawet do € 370 miesięcznie i zależy od rocznego dochodu brutto. Dofinansowanie (jak większość dofinansowań) wypłacane jest zaliczkowo, w postaci miesięcznych zaliczek, zawsze na koniec miesiąca za następny miesiąc.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o ZORGTOESLAG za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: