Dofinansowanie do mieszkania

Mieszkasz i masz meldunek w Holandii dłużej niż 3 miesiące? Powinieneś się zameldować.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie i posiadasz meldunek oraz spełniasz określone warunki, możesz starać się o dopłatę do wynajmowanego mieszkania, która wynosi w 2023 roku nawet do € 470 miesięcznie.

O dofinansowanie do mieszkania mogą występować osoby:

  • które posiadają niskie dochody,
  • których kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie przekracza( u osób które ukończyły 18 rok życia ale nie mają więcej niż 23 lata i nie posiadają dzieci )- 452,20 euro miesięcznie
  • których kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie przekracza( u osób które ukończyły 18 rok życia ale nie mają więcej niż 23 lata i posiadają dzieci )- 808,06 euro miesięcznie
  • których kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie przekracza( u osób które ukończyły 23 lata )- 808,06 euro miesięcznie

Kwota podstawowa wynajmu mieszkania: to tzw. kale huur prijs czyli czynsz za mieszkanie bez opłat za prąd, gaz, wodę, utrzymanie mieszkania itp. Kwota ta powinna być wyraźnie wyszczególniona w kontrakcie na wynajem mieszkania.

 

Maksymalne dochody przy dofinansowaniu do mieszkania:

  • w przypadku osoby samotnej roczny dochód brutto nie może przekraczać € 33.748
  • w przypadku osób zameldowanych wspólnie roczny dochód brutto
    nie może przekraczać łącznie € 67.496

WAŻNE! Przy dofinansowaniu do mieszkania istotne jest, ile osób dorosłych zameldowanych jest pod określonym adresem. Dochód brutto wszystkich osób zameldowanych brany jest pod uwagę do ustalenia dochodów maksymalnych.

Kwota dofinansowania do mieszkania może wynosić nawet do € 470 miesięcznie i zależy od rocznego dochodu brutto. Dofinansowanie (jak większość dofinansowań) wypłacane jest zaliczkowo, w postaci miesięcznych zaliczek, zawsze na koniec miesiąca za następny miesiąc.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o ZORGTOESLAG za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: