ZASIŁEK RODZINNY – Familienbeihilfe

UWAGA : zmiany od 01-01-2019

Kto ma prawo do składania wniosku o zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia. Na dzieci powyżej 18 roku życia przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem, że są w trakcie nauki, praktyk, studiów. Prawo do takiego zasiłku mają również rodzice, których dzieci planowo, z pozytywnym wynikiem ukończyły studia. W przypadku kształcenia się prawo do zasiłku mają dzieci do 26 roku życia, w niektórych przypadkach do 27.

Nowe stawki zasiłku na 2024:

dzieci 0-2 lata : 132,31euro miesięcznie

dzieci 3-9 lat : 141,48 euro miesięcznie

dzieci 10-18 lat : euro 164,22 miesięcznie

dzieci 19 lat i więcej : 191,62euro miesięcznie

Do każdorazowo wypłaconego zasiłku w zależności od liczby dzieci kasa socjalna wypłaca dodatkowo specjalny dodatek KINDERABSETZBETRAG w kwocie 29,49 euro

Dodatkowo:

- gdy masz 2 dzieci otrzymasz kolejny dodatek na każde dziecko po 3,59 euro

- gdy masz 3 dzieci otrzymasz kolejny dodatek na każde dziecko po 8,79 euro

- gdy masz 4 dzieci otrzymasz kolejny dodatek na każde dziecko po 13,38 euro

- gdy masz 5 dzieci otrzymasz kolejny dodatek na każde dziecko po 16,16 euro

- gdy masz 6 dzieci otrzymasz kolejny dodatek na każde dziecko po 18,03 euro

- gdy masz 7 dzieci otrzymasz kolejny dodatek na każde dziecko po 26,26 euro

 

Zasiłek wypłacany jest, co miesiąc .

Informacje o tym jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o świadczenie rodzinne, znajdziecie Państwo na naszej stronie www.

W razie pytań służymy pomocą.

Nasi partnerzy: