ZASIŁEK RODZINNY – Familienbeihilfe

Kto ma prawo do składania wniosku o zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia. Na dzieci powyżej 18 roku życia przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem, że są w trakcie nauki, praktyk, studiów. Prawo do takiego zasiłku mają również rodzice, których dzieci planowo, z pozytywnym wynikiem ukończyły studia. W przypadku kształcenia się prawo do zasiłku mają dzieci do 26 roku życia, w niektórych przypadkach do 27.

 

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość Familienbeihilfe (miesięcznie).

0-3 lat 3-10 lat 10-18 lat 19-26 lat
1 105.4 112.7 130.9 152.7
2 118.2 125.5 143.7 165.5
3 40.4 147.7 165.9 187.7
4 155.4 162.7 180.9 202.7

Na każde następne dziecko zasiłek powiększany jest o 50Euro. Na dziecko niepełnosprawne zasiłek powiększony jest o 138,30Euro. W przypadku upośledzenia głębokiego należy przedłożyć w Finanzamt zaświadczenie lekarskie o stopniu upośledzenia. Na tej podstawie Finanzamt wyliczy wysokość zapomogi.

Zasiłek wypłacany jest, co drugi miesiąc, tj. 6 razy w ciągu roku.

We wrześniu Finanzamt wypłacał podwojony zasiłek (tzw. Trzynastka). Dodatkowo do zasiłku otrzymują Państwo 58,40 Euro. Kinderabsetzbetrag jest to dodatek do zasiłku, który podlega opodatkowaniu i dotyczy świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci. Jest on przyznawany od roku 2009. Ponadto jest wypłacany wraz  zasiłkiem.

Nasi partnerzy: