KRANKENGELD – zasilek chorobowy Austria

 

Komu należy się zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy w Austrii należy się każdemu pracownikowi niezdolnemu do pracy na podstawie wystawionego przez lekarza orzeczenia, które należy  dostarczyć do kasy chorych.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy?

W przypadku bieżącej niezdolności do pracy kasa chorych rozpatruje wniosek w przeciągu 4 tygodni. Aby móc rozpatrzeć wniosek o zasiłek potrzebne są poniższe dokumenty:

  • orzeczenie wystawione przez lekarza o niezdolności do pracy oraz przekazane do kasy chorych,
  • jeżeli przebywają Państwo podczas leczenia w placówce opiekuńczej, potrzebne jest potwierdzenie pobytu,
  • pracodawca lub urząd pracy musi wypełnić oraz dostarczyć do kasy chory zaświadczenie, dotyczący otrzymywanego wynagrodzenia przez pracownika,
  • podpisane oraz podstemplowane przez pracodawce zaświadczenie o dochodach,
  • dane konta bankowego.

 

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego? Jak długo jest wypłacany?

Zasiłek wypłacany jest od 4 dnia od daty wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy pod warunkiem, że nie istnieje prawo do pobierania wynagrodzenia.
Przy ustalaniu zasiłku brany jest pod uwagę osiągnięty dochód tzw. Podstawa wymiaru świadczeń. Od 4 dnia niezdolności do pracy przysługuje 50% podstawy wymiaru świadczeń. Od 43 dnia niezdolności do pracy 60%.
Zasiłek wypłacany jest przez 26 tygodni od daty wystawienia orzeczenia o niezdolności do pracy.
Czas wydłuża się do 52 dni, jeżeli były odprowadzane składy na ubezpieczenie zdrowotnie przynajmniej przez pół roku w ciągu roku sprzed rozpoczęcia się choroby.

Uwaga!
Należy pamiętać o tym, że z zasiłku chorobowego należy się rozliczyć
jeżeli jego dzienna stawka przekracza 20 euro!

Nasi partnerzy: