FAQ – Najczęściej zadawane nam pytania

Otrzymuję pisma w sprawie Zorgtoeslag  z żółtymi czekami na dole.
Co to oznacza i czy muszę coś zrobić z tymi dokumentami?
Decyzje w sprawie Zorgtoeslag z żółtymi czekami oznaczają, że była nadpłata świadczenia i osoba musi oddać część z powrotem do urzędy skarbowego w Holandii. Na decyzji znajduje się numer konta urzędu (oraz IBAN oraz Swift-code) na który należy wpłacić kwotę z czeku. Ważne jest aby tytułem przelewu wpisać numer z czeku. Czek oznaczać także możne sytuację, w której  osoba nie była ubezpieczona w Holandii a wystąpiła o dodatek i teraz Urząd domaga się zwrotu dofinansowania.

Czy mogę użyć żółtego czeku w banku w Polsce i przy jego pomocy uiścić zaległości?
Niestety polskie banki nie honorują żółtych czeków jako dowodów wpłaty lub podstawy do zapłaty. Trzeba skorzystać z usługi przelewu zagranicznego lub wpłaty na zagraniczne konto, takie usługi są płatne w baku osobno. Pamiętaj: koszty operacji musza zostać pokryte przez podatnika, nie wolno ich zostać po stronie urzędu, gdyż wpłynie za mała kwota i urząd dalej będzie ubiegał się o zapłacenia odpowiedniej kwoty.

Do przelewu z Polski potrzebne będą następujące informację:

Odbiorca przelewu: Belastingdienst Toeslagen
Adres odbiorcy: Postbus 9055, Kod i miejscowość: 7300 GT, Apeldoorn, Państwo: Holandia

Nr konta: 2445588
Nr konta w formacie IBAN: NL38 PSTB 0002 4455 88
Bic/Swift-Code: ING BNL2A

Nadawca przelewu: imiona i nazwisko wpłacającego (podatnika)
Adres nadawcy: adres wpłacającego (podatnika)

Ważne!!! Tytuł przelewu: wpisać numer z czeku

Otrzymałem decyzję na 2017 rok a nie planuję pracować w Holandii w tym okresie?
Co mam zrobić w takiej sytuacji?
Każda osoba która pobierała dodatek Zorgtoeslag, automatycznie dostaje decyzję na nowe lata. Jeśli osoba zakończała pracę w Holandii musi zgłosić, do urzędu w Holandii, wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.
Osoby, które otrzymały w styczniu 2016 roku decyzje Zorgtoeslag 2017 i nie planują pracować w Holandii w 2017, pod koniec 2017 otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu. Aby uniknąć takiej sytuacji należy zgłosić się do nas w celu zamówienia odpowiednich druków na wstrzymanie świadczenia już na początku rok 2017. Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie, jednak im wcześniej to uczynimy tym mniej zostanie wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu.

Co zrobić jeżeli otrzymali Państwo za wysoką kwotę?
Jeśli otrzymali Państwo zbyt wysoką kwotę dodatku, powinni Państwo zwrócić jej część. Wkrótce otrzymają Państwo związany z tym formularz polecenia wpłaty. Formularz należy wykorzystać w celu zwrotu części dodatku do urzędu skarbowego. Możliwe jest zapłacenie tej kwoty za jednym razem. Urząd skarbowy umożliwia jednak także zwrot w ratach.

Uwaga! Możliwe jest, że Państwa pracodawca reguluje sprawę dodatku w Państwa imieniu, i że to numer rachunku pracodawcy zarejestrowany jest w urzędzie skarbowym jako numer, na który ma być przekazywany dodatek zdrowotny.

Czy należy się Państwu jeszcze dodatek?
W takim razie urząd skarbowy przeleje należne pieniądze na Państwa rachunek bankowy.

Uwaga! Proszę odpowiednio wcześnie sprawdzić, czy urząd skarbowy dysponuje Państwa aktualnym rachunkiem bankowym. W przeciwnym razie pieniądze zostaną przekazane na nieznany Państwu rachunek.

Czy Państwa dochód za rok 2016 był niższy niż dochód szacunkowy?
Jeśli tak, to prawdopodobnie otrzymają Państwo jeszcze pieniądze z urzędu skarbowego.

Uwaga! Proszę odpowiednio wcześnie sprawdzić, czy urząd skarbowy dysponuje Państwa aktualnym rachunkiem bankowym. W przeciwnym razie pieniądze zostaną przekazane na nieznany Państwu rachunek

Czy Państwa dochód za rok 2016 był wyższy niż dochód szacunkowy?
Jeśli tak, to prawdopodobnie otrzymali Państwo za rok 2009 za wysoką kwotę dodatku i będą musieli Państwo zwrócić jej część.

Jeśli otrzymali Państwo ostateczne wyliczenie, proszę je dokładnie sprawdzić.
Czy zgadza się na przykład Państwa dochód, skład Państwa gospodarstwa domowego i okresy, za które otrzymywali Państwo dodatek?
Zdarza się, że decyzja zawiera błędne dane. Powody takiego stanu mogą być różne. Być może nie przekazali Państwo do urzędu zmian w roku 2016, bądź urząd nie otrzymał prawidłowych danych z innych instytucji, (jak np. danych o Państwa dochodach).

Formularz odwołania.
W każdym przypadku gdy niezgadzanie się Państwo z postanowieniem Urzędu w kwestii dodatku do ubezpieczenia możecie  Państwo odwołać się korzystając z formularza odwołania się od decyzji w sprawie ostatecznego wyliczenia. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z formularza, mogą Państwo sporządzić pismo. Państwa odwołanie powinno być właściwie uzasadnione i podpisane. Odwołanie należy przesłać w ciągu 6 tygodni od daty wystawienia decyzji w sprawie ostatecznego wyliczenia za rok 2016 ( i tak w przypadku każdego roku). Data wystawienia znajduje się u góry z prawej strony decyzji.
Państwa odwołanie dotyczy dochodu. Urząd skarbowy wyliczył Państwa dodatek. Państwo wnoszą odwołanie od dochodu, jaki uwzględnił urząd skarbowy: chodzi o Państwa dochód. Zawsze należy wpisywać nazwisko i numer BSN(sofi) osoby, o którą chodzi. Także, jeśli chodzi o Państwa dochód. Zawsze należy także wyjaśnić, czego dotyczy odwołanie.

Uwaga! Proszę przesłać kopie informacji o uzyskanych dochodach rocznych(jaaropgaaf) lub kart wynagrodzeń, które dokumentują Państwa prawidłowy dochód.
Po otrzymaniu przez urząd skarbowy Państwa odwołania, urząd prześle Państwu potwierdzenie odbioru.

Postanowienie w sprawie Państwa odwołania
Urząd skarbowy oceni Państwa odwołanie i przekaże swoje postanowienie w tej sprawie. Możliwe są 3 postanowienia w sprawie Państwa odwołania:
- Urząd skarbowy uzna Państwa odwołanie. Urząd skarbowy zmodyfikuje Państwa dodatek. Otrzymają Państwo postanowienie w sprawie decyzji dotyczącej odwołania.
- Urząd skarbowy częściowo uzna Państwa odwołanie. Urząd skarbowy zmodyfikuje Państwa dodatek. Otrzymają Państwo postanowienie w sprawie decyzji dotyczącej odwołania wraz z uzasadnieniem. W piśmie znajdzie się wyjaśnienie, dlaczego urząd nie w pełni uznał Państwa odwołanie. Postanowienie i pismo zostaną Państwu przesłane odrębnie.
- Urząd skarbowy nie uzna Państwa odwołania w całości. Otrzymają Państwo pismo z postanowieniem w sprawie odwołania. W piśmie znajdzie się wyjaśnienie, dlaczego urząd nie uznał Państwa odwołania. Nowa decyzja nie zostanie przesłana, ponieważ nic nie ulega zmianie.

Na postanowienie w sprawie odwołania nie przysługuje już odwołanie. Mogą Państwo jednak zwrócić się o rozpatrzenie sprawy przez sąd. Na decyzji podana będzie nazwa właściwego sądu.

Odwołanie od wezwania do ugodowego uregulowania należności.
Otrzymali Państwo wezwanie do ugodowego uregulowania należności, ale składają Państwo odwołanie od decyzji w sprawie ostatecznego wyliczenia?
Oczekując na wynik odwołania, proszę jednak dokonać proponowanego uregulowania należności. Jeśli po rozpatrzeniu odwołania będą Państwo musieli jeszcze dopłacić jakąś kwotę, nie będą Państwo mogli w tym momencie skorzystać z ugodowego rozwiązania. Jeśli po rozpatrzeniu Państwa odwołania okaże się, że regulując należność zapłacili Państwo za dużo, to oczywiście otrzymają Państwo zwrot.

Chciałbym się rozliczyć z podatku, co mam zrobić?
Wybierz na pulpicie naszej strony kraj jaki Cię interesuje, następnie skieruj się na Pliki do pobrania – znajdziesz tu komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rozliczenia oraz całą instrukcję jak je wypełnić. Możesz także skontaktować się z Nami, dzwoniąc bądź wysyłając e-mail.

Czy mogę się rozliczyć, jeżeli nie posiadam karty podatkowej?
Zgłoś się do Nas, pomożemy Ci ją odzyskać, a następnie przeprowadzimy procedurę zwrotu. Aby odzyskać kartę podatkową, będziemy potrzebować dane Twojego pracodawcy.

Jak długo trwa zwrot podatku w poszczególnych krajach?
Należy pamiętać, że każdy Urząd ma swoje terminy co do realizacji wypłaty. Holenderski Urząd Skarbowy, ma aż 3 lata na wypłatę pieniędzy. Z doświadczenia wiemy, że pieniądze wpływają w okresie od 3 m-cy do roku. Ważny tutaj jest termin składania zeznania. Jeżeli rozliczycie się Państwo do 01-04 bieżącego roku za rok poprzedni jest szansa, że Urząd wypłaci podatek w ciągu od 3-6 m-cy, natomiast jeżeli zeznanie zostanie złożone po tym terminie, czas oczekiwania się wydłuża. Belgijski Urząd Skarbowy, realizuje zwroty od 3-9 m-cy. Niemiecki Urząd Skarbowy, z reguły realizuje zwroty do 2-4 m-cy a termin do którego należy składać zeznania to 31-05 bieżącego roku za rok poprzedni. Austriacki Urząd Skarbowy, realizuje zwroty w przeciągu do3 m-cy.

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy w jakiej składamy dokumenty o zwrot podatku?
Należy zwrócić uwagę na fakt czy obsługujący nas konsultanci mają wiedzę z zakresu podatków, czy znają języki obce, ponieważ  zagraniczne organy podatkowe wysyłają korespondencję w ich języku. Jeżeli pracownicy danej firmy mówią w językach obcych, to od razu tłumaczą o co chodzi w pismach, bądź odpowiadają na zapytania.
Trzeba też sprawdzić, czy firmy nie pobierają dodatkowych opłat za prowadzenie np. korespondencji z urzędami, jest to bardzo częsty proceder wśród firm w tej branży. Opłata jaką Państwo wnosicie za dokonanie rozliczenia podatkowego, jest również opłatą za tłumaczenie wszelkiego rodzaju pism, dotyczących tego rozliczenia. Zwracajcie Państwo również uwagę, na pobierane przez firmy prowizje od otrzymanego zwrotu podatku, często prowizje te kształtują się w przedziale od 7% do 14%. Są to bardzo duże sumy, nie ma potrzeby przepłacać.
Bardzo ważnym jest, zwracanie uwagi na fakt jakie dokumenty się podpisuje w biurach. Wiele firm daje do podpisania pełnomocnictwa, w których podają swoje prywatne numery kont, na które wpływają pieniądze z rozliczenia, a dopiero potem zostają przelane na konto pracownika (co wydłuża czas rozliczenia). My nie stosujemy tego typu rozwiązań. Otrzymujecie Państwo bezpośrednio zwrot na swoje polskie konto bankowe. Należy pamiętać, że pełnomocnictwa należy wycofywać, jak się chce zmienić numer konta, albo firmę do rozliczenia, co czasem zajmuje dużo czasu.

Czy można sprawdzić przed złożeniem dokumentów, jaki zwrot będzie mi się należał,
niekoniecznie decydując się na rozliczenie w PERFECTA?

Tak, wystarczy zadzwonić do nas lub wysłać maila i nieodpłatnie obliczymy zwrot podatku. Potem wystarczy skontaktować się z innym biurem lub obliczyć na ich stronie internetowej jaki zwrot się należy i wtedy porównać sobie. Zwrot powinien być taki sam, w innym przypadku, któraś z firm źle naliczyła. Zwrot za wysoki, ale i za niski też nie jest prawidłowy.

Rozliczyłem się ze swojego podatku i otrzymałem decyzję, na podstawie której
mam przyznany zwrot, niestety do dziś nie otrzymałem pieniędzy, co robić?

Jeżeli korzystał Pan z usług biura, kancelarii podatkowej, należy zwrócić się o pomoc właśnie tam, celem reklamacji. Jeżeli nie otrzyma Pan pomocy, prosimy o kontakt z Nami, udzielimy jej na pewno.

Otrzymałem, pismo z zagranicznego Urzędu Skarbowego do rozliczenia się,
ale w tym roku nie pracowałem w tym kraju. Czy muszę się rozliczyć?

Tak należy się rozliczyć. Należy się rozliczyć na formularzu jaki otrzyma Pan z Urzędu Skarbowego. Wówczas składa Pan zeznanie podatkowe, w który wyzerowuje się przychody, na podstawie Pana oświadczenia, iż faktycznie nie pracował Pan wdanym kraju w tym roku.

Nie wiem, czy lepiej rozliczyć się samemu czy wspólnie z małżonką?
Proszę przesłać wszystkie dokumenty konieczne do rozliczenia, a nasz konsultant wybierze najkorzystniejszą opcję do rozliczenia i zaproponuje, które rozliczenie byłoby najlepsze. Kalkulacja zostanie dokonana na podstawie Pana przychodów oraz przychodów małżonki.

Nasi partnerzy: