EMERYTURA W NIEMCZECH

Legalna praca w Niemczech (własna działalność gospodarcza) wiąże się z comiesięcznym odprowadzaniem składek na niemieckie ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung). Z tych składek państwo będzie ci wypłacać późniejszą emeryturę. Składki te wynoszą 19,5% twoich zarobków brutto i po połowie pokrywasz je ty i twój pracodawca. Zakład pracy potrąca je i odprowadza za ciebie.

Na emeryturę można przejść w wieku 65 lat (zarówno kobiety jak i mężczyźni), przy czym istnieje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 63 lat i odprowadzaniu składek przez minimum 35 lat. Oprócz tego istnieją specjalne wcześniejsze emerytury dla osób niezdolnych do pracy, kobiet i bezrobotnych. Istnieje także możliwość przejścia na późniejszą emeryturę, a jej wysokość rośnie o 0,5% za każdy miesiąc przepracowany po ukończeniu 65 lat. Emerytura wypłacana jest również jeśli zdecydowałeś się zamieszkać w innym kraju lub np. wrócić do Polski. Do przejścia na niemiecką emeryturę konieczne jest przepracowanie w Republice Federalnej minimum 60 miesięcy (5 pełnych lat), w czasie których były opłacane składki.

Szczegółowych informacji na temat emerytur, wcześniejszych i częściowych emerytur oraz rent spowodowanych ograniczoną zdolnością do pracy i rent dla wdów i sierot udziela niemieckie Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych (Bundesministerium fur Gesundheit und Soziale Sicherung).

Nasi partnerzy: