Zapomoga rodzicielska

Jak otrzymać Kinderbetreuungsgeld?

W Austrii podobnie jak w Niemczech jest możliwość pobierania zasiłku wychowawczego Kinderbetreungsgeld. Jest to świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy, a dodatek ten jest wypłacany na terenie całej Austrii. Wnioskować o zasiłek wychowawczy tym kraju mają prawo obywatele Austrii, ale także innych państw członkowskich, w tym i Polski.

Wnioskodawcą może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Do tego zasiłku mają także prawo rodzice adopcyjni. Z reguły jednak wnioskodawcą jest matka narodzonego dziecka, mimo, że nie zawsze mieszka na terenie Austrii.

Wniosek o Kinderbetreuungsgeld może wpłynąć nie wcześniej niż w dzień narodzenia dziecka. Od stycznia 2011 roku obowiązuje ustawa „Opieka Benefit”, w której określono kilka wariantów wypłacania świadczenia na dziecko. Dzięki temu rodzice mogą sami wybierać sposób pobierania zasiłku. Dostępne są dwa systemy obejmujące w sumie pięć wariantów. Uwaga! Jeżeli zdecydujemy się na jeden z proponowanych wariantów, nie możemy już go zmienić. Jedno z rodziców może pobierać zasiłek wychowawczy maksymalnie przez okres 30 miesięcy.

Opcje dostępne w pierwszym systemie:
(zasiłek wypłacany ryczałtowo)

Wariant: 30+6: W tej opcji możemy uzyskać na dziecko 14,53 euro na dzień, czyli w sumie w zależności od m-ca wysokość świadczenia może wynosić do ok. 436 euro, a zatem łącznie około 1774 zł, a maksymalny czas wypłacanego zasiłku wynosi 36 miesięcy. Przedłużenie jest możliwe do 36 miesiąca życia dziecka.

Wariant: 20+4: Tutaj możemy uzyskać 20,80 euro na dzień, czyli około 624 euro miesięcznie, czyli około 2966 euro. Maksymalna długość trwania wynosi 24 miesiące, przy czym jeden rodzic może otrzymywać ten zasiłek do 20 miesiąca życia naszego dziecka. Na pozostałe cztery może wnioskować drugie z rodziców.

Wariant: 15+3: W tym przypadku możliwe jest uzyskanie dodatku w wysokości 26,50 euro na dzień, czyli w ciągu miesiąca można otrzymać zasiłek w wysokości aż 800 euro, co oznacza kwotę 3200 zł. Ta opcja przewiduje okres do 18 miesiąca życia dziecka, dostępna jest przez 15 miesięcy dla jednego rodzica. Żeby otrzymać zasiłek na ostatnie trzy miesiące, które nam pozostały, może wnioskować drugi rodzić.

Wariant: 12+2: Tutaj rodzice mogą otrzymać zasiłek w wysokości aż 33 euro na dzień, więc na miesiąc kwota może wynieść aż 1000 euro, czyli ponad 4000 zł. Opcja ta jest dostępna przez 12 miesięcy i może zostać wydłużona maksymalnie o 2 miesiące – do 14 miesięcy.

Opcja dostępna w drugim systemie:
(zasiłek wyliczany z wysokości wcześniejszych dochodów wnioskującego)

Ten model pozwala na pobieranie zasiłku przez 12 miesięcy, a kwota, którą możemy uzyskać, maksymalnie wynosi 66 euro na dzień, czyli około 2000 euro na miesiąc. Zasiłek jest wyliczany z dochodu na rok przed narodzeniem dziecka – wynosi 80% otrzymanego dochodu. O to świadczenie może się wnioskować zarówno matka, jak i ojciec. Jeżeli jednak pobraliśmy już jakiekolwiek zasiłek na dziecko w Polsce, to wypłacona zostanie nam różnica.

Jakie warunki musimy spełnić by otrzymać zasiłek wychowawczy:

  • osoba wnioskująca musi być zameldowana pod tym samym adresem co dziecko,
  • natomiast jedno z rodziców przynajmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka powinno być ubezpieczone na terenie Austrii, (pracować na terenie Austrii),
  • osoba wnioskująca nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku.

Nasi partnerzy: