Zasiłek opiekuńczy

 

LANDESERZIEHUNGSGELD

Po zakończeniu wypłaty Elterngeldu niektóre landy niemieckie wypłacają dodatkowe świadczenie na wychowanie dzieci – Landeserziehungsgeld. Świadczenie to mogą otrzymać mieszkańcy 4 landów: Bawarii (Bayern), Baden-Wirtembergii (Baden-Würtemberg), Meklemburgii-Pomorza (Mecklenburg-Vorpommern), Saksonii (Sachsen) i Turyngii (Thüringen). Maksymalnie zasiłek można otrzymać na dziecko do 3 r.ż. i można się cofnąć wstecz tylko do 3 miesięcy od złożenia wniosku.

 

BAYERN

Landeseziehungsgeld jest wypłacany przez ZBFS (Zentrum Bayern Familie und Soziales). Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie:

  • zameldowanie na terenie Bawarii na minimum 12 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania świadczenia,
  • dochód nie powinien przekroczyć kwoty 25 tys euro w przypadku małżeństw i 22 tys euro w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko,
  • wniosek składamy po rozpoczęciu 9 miesiąca życia dziecka.

Wysokość świadczenia wynosi na pierwsze dziecko 150 euro i jest wypłacane przez okres 6 miesięcy, na drugie dziecko kwota wynosi 200 euro miesięcznie płatne przez 12 miesięcy a na trzecie dziecko 300 euro płatne również do 12 miesięcy.

 

SACHSEN

  • Rodzic wnioskujący może pracować, lecz nie więcej niż 30 godzin tygodniowo.
  • Dochód rodziny nie może przekroczyć 17 100 euro w przypadku małżeństw i 14 tys. euro w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Istnieją dwa systemy wypłacania dodatku: pierwszy system funkcjonuje, gdy staramy się wypłatę świadczenia w drugim roku życia dziecka, wysokość świadczenia wynosi wtedy na pierwsze dziecko 200 euro i jest wypłacane przez okres 5 miesięcy, na drugie dziecko kwota wynosi 250 euro miesięcznie płatne przez 6 miesięcy a na trzecie dziecko 300 euro płatne przez okres 7 miesięcy.

Drugi system funkcjonuje, gdy staramy się wypłatę świadczenia w trzecim roku życia dziecka, wysokość świadczenia wynosi wtedy na pierwsze dziecko 200 euro i jest wypłacane przez okres 9 miesięcy, na drugie dziecko kwota wynosi 250 euro miesięcznie płatne przez 9 miesięcy a na trzecie dziecko 300 euro płatne przez okres 12 miesięcy.

 

BADEN-WURTEMBERG

  • Rodzic wnioskujący może pracować, lecz nie więcej niż 21 godzin tygodniowo.
  • Dochód rodziny nie może przekroczyć 17 760 euro w przypadku małżeństw i 14 700 euro w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  • Wniosek składamy po skończeniu 10 miesiąca życia dziecka.

Wysokość świadczenia wynosi na pierwsze dziecko 205 euro i jest wypłacane przez okres 12 miesięcy, na drugie i trzecie dziecko kwota wynosi- 240 euro miesięcznie płatne również przez 12 miesięcy

 

THURINGEN

Świadczenie jest wypłacane niezależnie od uzyskiwanych dochodów oraz czasu pracy wnioskującego rodzica, jest wypłacane jako dodatek do Elterngeldu.

Świadczenie nie przysługuje, gdy dziecko przebywa w przedszkolu lub innej placówce opiekuńczej więcej niż 5h dziennie.

Wysokość świadczenia wynosi na pierwsze dziecko 150 euro, na drugie dziecko kwota wynosi 200 euro miesięcznie na trzecie 250 euro. Gdy dziecko przebywa w przedszkolu lub innej placówce opiekuńczej od zasiłku odejmowane jest 75 euro na dziecko.

Nasi partnerzy: