ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – Arbeitslosengeld

 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Austrii?

Zasiłek ten przysługuje każdemu kto:

  • może zostać zatrudniony tzn. jest zdolny do pracy, jest bezrobotny oraz poszukuje pracy,
  • przez odpowiedni okres czasu opłacał obowiązkowe składki na ubezpieczenie,
  • złożył wniosek.

 

Pierwszy wniosek o zasiłek:
Osoby powyżej 25 roku życia powinny wykazać co najmniej 52 tygodnie  zatrudnienia w okresie 24 miesięcy przed rozpoczęciem bezrobocia. Składki na zasiłek dla bezrobotnych będą opłacane w wypadku, gdy miesięczny zarobek brutto będzie się znajdował powyżej minimalnej granicy, czyli wynosił więcej niż 323, 26 Euro.

 

Kolejny wniosek o zasiłek:
W okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem, powinno być wykazanych co najmniej 28 tygodni zatrudnienia.

Zaleca się rejestrację bezrobocia w Arbeitsmarktservice osobiście, najlepiej pierwszego dnia jego trwania. Można także dokonać rejestracji przez Internet, w tej kwestii prosimy o kontakt z naszym biurem. Jednak w ciągu 7 dni od daty rejestracji, należy złożyć osobiście wniosek o zasiłek. W razie choroby można wyznaczyć pełnomocnika, który złoży za nas wniosek. Niestety nie można przesłać wniosku pocztą.

Wraz z wnioskiem należy załączyć następujące dokumenty:

  • dokument meldunkowy (Meldezettel),
  • dowód potwierdzający naszą tożsamość (np. akt urodzenia),
  • akt urodzenia dziecka, które mamy na utrzymaniu,
  • w przypadku alimentów na dzieci – dowód wpłaty,
  • kartę ubezpieczenia społecznego.

Po weryfikacji przez Arbeitsmarktservice  w/w dokumentów należy złożyć również świadectwo pracy.

 

Od czego zależy wysokość świadczenia?

W pierwszej połowie roku kalendarzowego (do 30.06) pod uwagę brane jest wynagrodzenie przedostatniego roku kalendarzowego (np. do 30.06.2009 pod uwagę brane jest wynagrodzenie z roku 2007).

Od rozpoczęcia drugiej połowy roku kalendarzowego (od 1.07) pod uwagę brane jest wynagrodzenie z poprzedniego roku kalendarzowego. (np. od 1.07.2009 pod uwagę brane jest wynagrodzenie z roku 2008).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 55% dziennego dochodu netto, który wynika ze świadectw pracy.

Wysokość zasiłku może być zwiększona, kiedy na utrzymaniu są dzieci. W takim przypadku doliczany jest dodatek rodzinny w wysokości 0,97 Euro dziennie.

 

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

20 tygodni – okres minimalny
30 tygodni – przy 3-letnim okresie zatrudnienia w ciągu 5 lat
39 tygodni – po ukończeniu 40 lat oraz zatrudnieniu przez 6 lat w okresie ostatnich 10 lat
52 tygodni – po ukończeniu 50 lat oraz 9-letnim okresie zatrudnienia w ciągu ostatnich 15 lat

Nasi partnerzy: