Belgijski zasiłek rodzinny

Często poruszanym wśród Polaków mieszkających i pracujących w Belgii tematem jest prawo do otrzymywania w tym kraju świadczeń rodzinnych na dzieci. Pytania, które pojawiają się regularnie, to między innymi: czy pracując legalnie w Belgii, mam prawo do świadczeń na swoje dzieci? Czy będąc samozatrudnionym lub wspólnikiem w spółce, też mogę się ubiegać o takie świadczenia? W jakich kwotach i komu dokładnie wypłacane są dodatki rodzinne? Odpowiedzi na te i podobne pytania związane z dodatkami rodzinnymi znajdą Państwo poniżej.

W Belgii, tak jak w większości państw europejskich, istnieje możliwość otrzymywania zasiłku rodzinnego na dzieci; ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich wychowaniem.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom Belgii oraz cudzoziemcom legalnie przebywającym na terenie Belgii, legalnie tutaj zatrudnionym (np. pracownicy etatowi), prowadzącym tu własną działalność gospodarczą (na zasadach belgijskich, np. samozatrudnienie, współwłasność w firmie/spółce) lub prawnie pobierającym belgijskie świadczenia społeczne (np. zasiłek dla bezrobotnych). Osobom zatrudnionym przez polskiego pracodawcę i oddelegowanym (na podstawie dokumentu E101 i LIMOSY) do pracy na terenie Belgii nie przysługuje prawo do belgijskich świadczeń rodzinnych.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje przede wszystkim rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bez względu na miejsce pobytu dziecka. Na przykład ojcu, który przyjeżdża pracować do Belgii i pozostawia małżonkę z dziećmi w Polsce, przysługuje prawo do pełnego zasiłku rodzinnego lub do dopłaty różnicy w stosunku do zasiłku wypłacanego w Polsce (jeśli to już nastąpiło w tym samym czasie).
Zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wymienionym osobom do ukończenia przez ich dziecko:
- 18 roku życia (lub do ukończenia 25. roku życia – tylko w przypadku kontynuowania nauki szkolnej),
- 21 roku życia – w przypadku inwalidztwa dziecka.

Wysokość miesięcznych podstawowych kwot świadczeń rodzinnych w Belgii kształtuje się następująco (stawki aktualne od 1.10.2008 r.):

 • 83,40 EUR na pierwsze dziecko,
 • 154,33 EUR na drugie dziecko,
 • 230,42 EUR na trzecie i kolejne dziecko,
 • 1.129,95 EUR – premia adopcyjna.

W przypadku osób samozatrudnionych stawki dodatków rodzinnych wynoszą (miesięcznie):

 • 78 EUR na pierwsze dziecko,
 • 154,33 EUR na drugie dziecko,
 • 230,42 EUR na trzecie i kolejne dziecko,
 • 1.129,95 EUR – premia adopcyjna.

Ponadto przysługują jeszcze inne suplementy do podstawowych kwot świadczeń rodzinnych, którymi mogą być na przykład: dodatki dla dzieci niepełnosprawnych, dodatki ze względu na wiek, premia szkolna itp. (Dokładne wyliczenia można uzyskać w swoim funduszu świadczeń rodzinnych.)

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje dodatek do zasiłku w formie jednorazowej zapomogi w wysokości:

 • 1.129,95 EUR za urodzenie pierwszego dziecka,
 • 850,15 EUR za urodzenie drugiego i kolejnego dziecka,
 • 1.129,95 EUR za każde urodzone dziecko z ciąży wielopłodowej.

(O taki dodatek można ubiegać się już od szóstego miesiąca ciąży, a wypłata tej sumy może zostać przyznana dwa miesiące przed przewidzianym terminem porodu.)

Aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, trzeba jak najszybciej dostarczyć do funduszu belgijskiego europejski odpis aktu urodzenia, jednakże najpierw musi zostać uregulowana sytuacja przyznania podstawowych świadczeń rodzinnych.

Obowiązkiem każdego pracodawcy lub samozatrudnionego jest przystąpienie do funduszu świadczeń rodzinnych, aby pracownicy/osoby samozatrudnione mogły korzystać z dodatków rodzinnych.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na konto osoby, która opiekuje się dzieckiem, nawet jeśli znajduje się ona w Polsce. W tym przypadku bardzo istotne jest, aby matka w Polsce miała osobisty rachunek bankowy (ewentualnie może to być konto obydwojga małżonków, jednak matka musi mieć pełne prawo do dysponowania nim). Wypłata może także ewentualnie zostać dokonana poprzez międzynarodowy przekaz pocztowy, ale taka procedura trwa nieco dłużej i nie jest do końca bezpieczna.

Zasiłek rodzinny przysługuje od momentu rozpoczęcia legalnej pracy, a co się z tym wiąże – legalnego pobytu na terenie Belgii (obowiązkowy meldunek w urzędzie gminy). Procedura przyznawania świadczeń rodzinnych może się czasami ciągnąć przez kilka miesięcy, lecz zasiłek zostanie przyznany i wypłacony także za miesiące wstecz.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o belgijski zasiłek rodzinny za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa  pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: