Zwrot podatku z Holandii

Okres zatrudnienia a wysokość zwrotu

Od 2013 roku wprowadzona została zasada proporcjonalności w ulgach podatkowych w odniesieniu do okresu zatrudnienia. Oznacza to w praktyce, że osobom zatrudnionym w Holandii w okresie krótszym niż rok przysługuje proporcjonalnie 1/360 ulgi za każdy przepracowany dzień. Skutkiem wprowadzenia nowych zasad są niestety niższe kwoty zwrotów.

Jednocześnie obserwujemy, że holenderski urząd skarbowy coraz częściej wzywa polskich podatników do złożenia deklaracji podatkowych. Ponadto przepisy obligują wszystkich podatników, którzy posiadają niedopłatę podatku do złożenia rozliczenia..

Aktualnie można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za lata  2012, 2013 , 2014 , 2015 i 2016

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Holandii jest holenderska karta podatkowa o nazwie Jaaropgave.

Jaaropgave zobowiązany jest wydać każdy holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zatrudnienie pracownika. Jeśli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz ubiegać się o kartę podatkową od każdego z nich.

Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawców o ich wystawienie. W przypadku jeśli z jakichś przyczyn nie są Państwo w stanie uzyskać ich samodzielnie, możemy również zwrócić się o ich wydanie w waszym imieniu.

Po rozpatrzeniu deklaracji podatkowej przez holenderskie władzę podatkowe, otrzymasz decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag / Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie zwrotu podatku. Wkrótce po jej wydaniu otrzymasz również przelew.

Terminy składania zeznań podatkowych

  • Jeżeli zeznanie zostanie złożone do 1 maja za rok bieżący,
    wówczas zwrot  podatku nastąpi w ciągu 3-4 miesięcy.
  • Jeżeli natomiast zeznanie zostanie złożone po 1 maja ,
    wtedy zwrot podatku nastąpi w okresie do 6 miesięcy.

Jeśli na początku roku otrzymałeś(aś) z holenderskiego urzędu podatkowego Belastindienst druk o nazwie Aangifte C, M, P,T lub pismo z wezwaniem do rozliczenia oznacza to, że jesteś zobowiązany(a) do złożenia holenderskiego zeznania podatkowego.

W takim wypadku termin złożenia holenderskiego zeznania podatkowego znajduje się na otrzymanym druku lub wezwaniu. Jeżeli nie złożysz holenderskiej deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, urząd Belastingdienst przyśle ci dwa dodatkowe upomnienia z nowo wyznaczonym terminem a po jego przekroczeniu nałoży na ciebie karę w wysokości 226 Euro.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii uzależniona jest od kwoty odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychodu jaki pracownik uzyskał w danym roku podatkowym oraz ulg podatkowych z jakich skorzysta przy wypełnianiu zeznania podatkowego.

Czas oczekiwania na zwrot wynosi zazwyczaj około 3 miesięcy, ale w Holandii jest tylko jeden urząd dla wszystkich obcokrajowców, dlatego też czas oczekiwania może się wydłużyć. Czas maksymalny to 3 lata – o czym mówią przepisy, w praktyce natomiast od 3 do 6 miesięcy.

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo rozliczyć swój podatek dochodowy  z Holandii za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: