Zwrot podatku z Holandii

Okres zatrudnienia a wysokość zwrotu

Od 2013 roku wprowadzona została zasada proporcjonalności w ulgach podatkowych w odniesieniu do okresu zatrudnienia. Oznacza to w praktyce, że osobom zatrudnionym w Holandii w okresie krótszym niż rok przysługuje proporcjonalnie 1/360 ulgi za każdy przepracowany dzień. Skutkiem wprowadzenia nowych zasad są niestety niższe kwoty zwrotów.

Jednocześnie obserwujemy, że holenderski urząd skarbowy coraz częściej wzywa polskich podatników do złożenia deklaracji podatkowych. Ponadto przepisy obligują wszystkich podatników, którzy posiadają niedopłatę podatku do złożenia rozliczenia.

Aktualnie można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za lata  2019,2020,2021,2022 i 2023.

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Holandii jest holenderska karta podatkowa o nazwie Jaaropgave.

Jaaropgave zobowiązany jest wydać każdy holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zatrudnienie pracownika. Jeśli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz ubiegać się o kartę podatkową od każdego z nich.

Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawców o ich wystawienie. W przypadku jeśli z jakichś przyczyn nie są Państwo w stanie uzyskać ich samodzielnie, możemy również zwrócić się o ich wydanie w waszym imieniu.

Po rozpatrzeniu deklaracji podatkowej przez holenderskie władzę podatkowe, otrzymasz decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag / Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie zwrotu lub o dopłacie.

Począwszy od deklaracji za rok 2015, czas oczekiwania na zwrot został wydłużony od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Aby przyśpieszyć procedurę, dla Naszych klientów , występujemy o wydanie decyzji wstępnej. Znacznie skraca to czas oczekiwania na wypłatę podatku.

Jeśli na początku roku otrzymałeś(aś) z holenderskiego urzędu podatkowego Belastindienst druk o nazwie Aangifte C, M, P,T lub pismo z wezwaniem do rozliczenia oznacza to, że jesteś zobowiązany(a) do złożenia holenderskiego zeznania podatkowego.

W takim wypadku termin złożenia holenderskiego zeznania podatkowego znajduje się na otrzymanym druku lub wezwaniu. Jeżeli nie złożysz holenderskiej deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, urząd Belastingdienst przyśle ci dwa dodatkowe upomnienia z nowo wyznaczonym terminem a po jego przekroczeniu nałoży na ciebie karę w wysokości 359 Euro.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii uzależniona jest od kwoty odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychodu jaki pracownik uzyskał w danym roku podatkowym oraz ulg podatkowych z jakich skorzysta przy wypełnianiu zeznania podatkowego.

Uwaga!
Urząd holenderski uznał prawo do ulgi na małe dzieci (do 12-go roku życia), w związku z tym można korygować zeznania roczne do 5 lat wstecz i uzyskać dodatkowe pieniądze!

Zniżka uzależniona od dochodów przeznaczona jest dla rodziców z małymi dziećmi, którzy oboje pracują. Zniżka ta dotyczy również pracujących, samotnie wychowujących rodziców, ale nie rodziców, z których jeden pracuje, a drugi nie. W tym drugim przykładzie zniżka będzie się należała tylko wtedy jeżeli cała rodzina jest zarejestrowana np. w Polsce i wtedy niepracujący partner nie jest uważany za partnera podatkowego.

Ma ona zastosowanie dla rodziców osiągających mniejsze dochody. Kwota podstawowa ulgi została zwiększona do 1039€, a maksymalna wysokość tej ulgi, to 2769€.

Jak mogę uzyskać jak najwyższą kwotę zwrotu podatku z Holandii?

Jeżeli dochody uzyskane w Holandii stanowią 90% wszystkich rocznych dochodów podatnika (z wszystkich krajów), to osoba taka uprawniona jest do otrzymania ulgi podatkowej (która do tej pory wynosiła około 300 euro rocznie i była przyznawana automatycznie). Rozliczając się z dochodów holenderskich, należy ujawnić wszystkie dochody (z wszystkich krajów). Nie oznacza to, że trzeba będzie zapłacić podwójny podatek, po prostu w Holandii istnieje konieczność ujawniania w zeznaniu rocznym wszystkich swoich dochodów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, musi także ujawnić dochody swojego współmałżonka.
Przykład – jeśli zarobiłeś w Polsce 4000 PLN (czyli około 1000 euro), a w Holandii 12000 euro, to łączne twoje dochody wyniosły 13000 euro. Dochód w Holandii wyniósł zatem 90% łącznych zarobków i tym samym kwalifikujesz się do pełnej ulgi podatkowej. Jeśli byłoby inaczej, wówczas tracisz możliwość odliczenia tej ulgi.

Wszystkie dochody osiągnięte poza granicami Holandii, muszą zostać potwierdzone przez polski Urząd Skarbowy, na specjalnym formularzu Belastingdienst. Jeśli podatnik nie dostarczy wraz z rozliczeniem, wspomnianego formularza zatwierdzonego pieczątką przez polski Urząd Skarbowy, wówczas Belastingdienst nie zastosuje ulgi podatkowej i podatnik otrzyma mniejszy zwrot podatku z Holandii. Druk ten nazywa się „ zaświadczenie o dochodach” i jest honorowane w języku polskim.
Niezależnie od rozliczenia z holenderskim urzędem skarbowym, polscy rezydenci podatkowi, czyli np. osoby posiadające również meldunek w Polsce, mają obowiązek rozliczyć się z polskim fiskusem.

Żeby rozliczyć i ubiegać się o zwrot podatku z Holandii, w pierwszej kolejności musisz potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym specjalny formularz zatytułowany “Zaświadczenie o dochodach“.

Bez potwierdzonego formularza “Zaświadczenie o dochodach” nie będziesz mieć prawa do odliczenia podstawowej ulgi podatkowej i najprawdopodobniej nie będzie Ci przysługiwał też zwrot podatku z Holandii.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo rozliczyć swój podatek dochodowy  z Holandii za pośrednictwem naszego biura.

Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: