Zwrot podatku z Holandii

Okres zatrudnienia a wysokość zwrotu

Od 2013 roku wprowadzona została zasada proporcjonalności w ulgach podatkowych w odniesieniu do okresu zatrudnienia. Oznacza to w praktyce, że osobom zatrudnionym w Holandii w okresie krótszym niż rok przysługuje proporcjonalnie 1/360 ulgi za każdy przepracowany dzień. Skutkiem wprowadzenia nowych zasad są niestety niższe kwoty zwrotów.

Jednocześnie obserwujemy, że holenderski urząd skarbowy coraz częściej wzywa polskich podatników do złożenia deklaracji podatkowych. Ponadto przepisy obligują wszystkich podatników, którzy posiadają niedopłatę podatku do złożenia rozliczenia.

Aktualnie można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za lata  2016 , 2017, 2018, 2019,2020

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Holandii jest holenderska karta podatkowa o nazwie Jaaropgave.

Jaaropgave zobowiązany jest wydać każdy holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zatrudnienie pracownika. Jeśli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz ubiegać się o kartę podatkową od każdego z nich.

Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawców o ich wystawienie. W przypadku jeśli z jakichś przyczyn nie są Państwo w stanie uzyskać ich samodzielnie, możemy również zwrócić się o ich wydanie w waszym imieniu.

Po rozpatrzeniu deklaracji podatkowej przez holenderskie władzę podatkowe, otrzymasz decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag / Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie zwrotu lub o dopłacie.

Począwszy od deklaracji za rok 2015, czas oczekiwania na zwrot został wydłużony od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Aby przyśpieszyć procedurę, dla Naszych klientów , występujemy o wydanie decyzji wstępnej. Znacznie skraca to czas oczekiwania na wypłatę podatku.

Jeśli na początku roku otrzymałeś(aś) z holenderskiego urzędu podatkowego Belastindienst druk o nazwie Aangifte C, M, P,T lub pismo z wezwaniem do rozliczenia oznacza to, że jesteś zobowiązany(a) do złożenia holenderskiego zeznania podatkowego.

W takim wypadku termin złożenia holenderskiego zeznania podatkowego znajduje się na otrzymanym druku lub wezwaniu. Jeżeli nie złożysz holenderskiej deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, urząd Belastingdienst przyśle ci dwa dodatkowe upomnienia z nowo wyznaczonym terminem a po jego przekroczeniu nałoży na ciebie karę w wysokości 359 Euro.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii uzależniona jest od kwoty odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychodu jaki pracownik uzyskał w danym roku podatkowym oraz ulg podatkowych z jakich skorzysta przy wypełnianiu zeznania podatkowego.

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo rozliczyć swój podatek dochodowy  z Holandii za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: