NIEMIECKI ZASIŁEK RODZINNY/KINDERGELD

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (maj 2004) obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci, tak zwanych Kindergeld.

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Wnioskodawcą może być osoba, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czyli gdy dana osoba posiada miejsce zamieszkania w Niemczech i korzysta z niego, ma otwartą działalność gospodarczą (Gewerbeanmeldung), lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona, oraz gdy rozlicza się z podatków na terenie Niemiec.

Zasiłek na dzieci wynosi 184,- € miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie 190,- €, natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko jest to kwota w wysokości 215,- € miesięcznie. Podanie o pieniądze dla dzieci zostanie rozpatrzone przez Niemiecki Urząd Rodzinny tylko po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów tzw. Aantrag auf Kindergeld.

Przyznany zasiłek na dzieci wypłacony zostanie wstecz od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec (maksymalnie jednak do czterech lat wstecz) do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do uzyskiwania pieniędzy na dzieci.

Nasze biuro skutecznie uzyskuje dla naszych klientów pełną kwotę zasiłku na dzieci.

Uwaga !!!

Z dniem 01-05-2013 zmieniły się przepisy w związku z przyznawaniem zasiłku rodzinnego na dzieci pochodzące z Polski.

Ustanowiona została jedna na całe Państwo niemieckie Familienkasse , znajdująca się w Bautzen. Wszystkie osoby, które w tym roku złożyły Antrag auf Kindergeld , a ich wnioski nie były składane do Bautzen są w chwili obecnej przekierowywane do tej kasy rodzinnej.

Czas realizacji wniosków ulega wydłużeniu od 6 miesięcy nawet do roku.

Coraz więcej wniosków rozpatrywanych w ostatnim czasie przez Urzędy Rodzinne w Niemczech kończy się decyzją przyznania tylko połowy Kindergeld – pieniędzy na dzieci lub całkowitą odmową wypłaty zasiłku na dzieci. Z tego względu pomagamy również osobom, które nie składały wniosku przez nasze biuro, zajmując się pisaniem odwołań, nawet jeśli czas na odwołanie od decyzji już minął.

Informujemy, że od roku 2016 konieczne jest dostarczenie do Familienkasse numerów Pesel każdego z dzieci !

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy na dzieci za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: