Holenderskie rozłąkowe

Rozłąkowe jest to ulga podatkowa pozwalająca uzyskać osobom pracującym na terenie Holandii dodatkową kwotę zwrotu podatku dla małżonka lub partnera podatkowego, który nie pracuje w Holandii. Jej właściwa nazwa to algemene heffingskorting i stosuje się ją w przypadku kiedy poprzez samodzielne rozliczenie podatku nie da się odzyskać całości zaliczki podatkowej odprowadzonej do holenderskiego urzędu podatkowego. Dotyczy to zazwyczaj pracowników których przychód uzyskany na terenie Holandii przekroczył kwotę 10.000 euro ale nie tylko !!!

Rozłąkowe w Holandii polega na wspólnym rozliczeniu się z dochodów dwóch osób i jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego. Różnica polega na tym, że holenderski urząd podatkowy umożliwia wspólne rozliczenie nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. W takich wypadkach osoba ta nazywana jest partnerem podatkowym.

Partnerem podatkowym może być każda osoba, która w danym roku
spełniała wszystkie warunki wymienione poniżej:

 • ty i twój partner byliście zameldowani pod tym samym adresem przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • ani ty, ani twój partner nie byliście w tym czasie w związku małżeńskim z inną osobą,
 • ty i twój partner mieliście ukończone 18 lat,
 • całkowity dochód brutto twojego małżonka lub partnera podatkowego w danym roku nie przekroczył poniższych progów:
 • 2020 rok – 2800 euro 
 • 2019 rok – 3000 euro
 • 2018 rok – 3000 euro
 • 2017 rok – 3000 euro
 • 2016 rok – 3200 euro

i dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • ty i twój partner mieliście wspólnie dziecko, lub jedno z was adoptowało dziecko drugiego partnera,
 • oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości w której byliście zameldowani w tym czasie.

Wysokość rozłąkowego uzależniona jest od przychodów obojga rozliczających się wspólnie osób oraz wysokości zaliczki podatkowej jaka odprowadzona została do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst przez osobę pracującą w Holandii.

Maksymalna kwota “rozłąkowego” z Holandii jaką można uzyskać to:

755 euro za rok 2020

755 euro za rok 2019

755 euro za rok 2018

2045 euro za rok 2017

2145 euro za rok 2016

 

Nie wiedziałeś o rozłąkowym? Możemy je dla Ciebie wykonać nawet za ubiegłe 5 lat.

Redukcja rozłąkowego w latach 2009-2024

Od roku 2009  rozłąkowe podlega corocznej redukcji aż do jego całkowitego wycofania od 2024 roku dla części podatników. Corocznie przez kolejnych 15 lat ulga jest redukowana  o 6,67%.  Obecny rok jest już szóstym rokiem tej reformy, w związku z czym kwota rozłąkowego dla osób urodzonych po 1962 roku jest już o 40% niższa od podstawowej ogłaszanej corocznie kwoty algemene heffingskorting i wynosi:

stawka podstawowa 2.103 euro x 40% = 841 euro

zredukowana wysokość rozłąkowego dla osób urodzonych po 1962 roku:

2.103 euro – 841 euro = 1.262 euro

Jeżeli twój partner urodził się w roku 1963 lub później przysługuje mu maksymalnie 1.261 euro rozłąkowego o ile nie uzyskał w bieżącym roku żadnego dochodu. Jeżeli uzyskał dochód w przedziale od 1 do 3.741 euro to rozłąkowe będzie mu przysługiwać w częściowej wysokości z zachowaniem zasady, że im wyższy dochód tym niższa kwota rozłąkowego. Jeżeli osiągnął dochód w wysokości 3.742 euro (około 15.000 PLN) lub więcej to rozłąkowego nie otrzyma wcale.

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o ALGEMANE HEFFINGSKORTING za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: