Świadczenia z tytułu choroby

W przypadku choroby, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pracownikowi co najmniej 70% przeciętnego dziennego wynagrodzenia w roku, w którym pracownik zachorował przez okres pierwszych 2 lat zwolnienia lekarskiego. Maksymalna dzienna stawka świadczenia wynosi (od dnia 1 lipca 2010 r.) 187,77 euro brutto. Maksymalny okres wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę wynosi 104 tygodnie lub do dnia zakończenia umowy o pracę. Osoby, którym skończy się zatrudnienie mogą występowa o zasiłek chorobowy z UWV. Po dwóch latach otrzymywania zasiłku orzeka się, czy osoba otrzymująca świadczenie spełnia warunki do otrzymywania renty inwalidzkiej. Co miesiąc 8% zasiłku chorobowego jest rezerwowana na świadczenie urlopowe, które jest wypłacane w maju.

Więcej informacji na stronie:
http://www.uwv.nl/particulieren/ziek-of-zwanger/ik-ben-ziek/index.aspx

Zasiłek chorobowy może być wypłacany:

  • pracownikom, którzy stracili pracę w dwóch pierwszych latach pobierania zasiłku chorobowego;
  • pracownikom tymczasowym bez umowy na czas nieokreślony;
  • pracownikom, którym umowa o pracę kończy się podczas trwania choroby;
  • osobom ubezpieczonym dobrowolnie; pracownikom wykonującym pracę w domu;
  • osobom bezrobotnym.

Ponadto o zasiłek chorobowy ubiega się mogą osoby m.in.

  • w przypadku choroby poprzedzającej lub następującej po 16 tygodniach wypłacania zasiłku macierzyńskiego;
  • w przypadku bankructwa pracodawcy, który kontynuował wypłacanie wynagrodzenia;
  • choroby w ciągu pięciu lat od daty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
  • choroby, która wystąpiła w efekcie dawstwa organów.

Nasi partnerzy: