EMERYTURA W AUSTRII

 

Kto jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne w Austrii?

Do opłacania składek zobowiązana jest prawie każda osoba zatrudniona w Austrii przez austriackiego pracodawcę. Natomiast osoba, która pracuję na terenie Austrii, ale zatrudniona jest przez pracodawcę z innego kraju nie ma obowiązku opłacania składek.

 

O jaki rodzaj emerytury w Austrii mogę się starać?

W Austrii wyróżniamy wiele rodzajów emerytur: z tytułu niezdolności do pracy, wieku oraz renty rodzinnej dla wdów lub wdowców (w przypadku, gdy osoba, której przysługiwała emerytura zmarła).

 

Jaki jest wiek emerytalny w Austrii?

Wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat, natomiast dla kobiet 60 lat. Z tymże dla kobiet urodzonych  po 1 grudnia 1963 roku wiek emerytalny stopniowo wzrasta do 65 roku życia. Kobiety, które urodziły się po 1 czerwca 1968 mogą ubiega się o emeryturę z tytułu wieku dopiero po ukończeniu  65 lat.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o emeryturę?

Oprócz odpowiedniego wieku warunkiem do złożenia wniosku o emeryturę jest wymagany okres ubezpieczenia:
-180 miesięcy opłacania składek w okresie ostatnich 360 miesięcy kalendarzowych,
-180 miesięcy zatrudnienia w usługach (ubezpieczenie dobrowolne, bez możliwości uzupełnienia okresów ubezpieczenia).

Każda część świadczenia emerytalnego jest wypłacana w kraju zamieszkania osoby pobierającej.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złoży wniosek o wypłatę kapitału emerytalnego za pośrednictwem naszego biura. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: