Pozostałe usługi

  • Uzyskiwanie nowej karty do konta bankowego w Niemczech
  • Zamykanie konta bankowego w Niemczech
  • Wystąpienie o druki E 301/303/106/A1 z Niemiec
  • Tłumaczenia nieprzysięgłe i interpretacje pism
  • Odwołania i korekty decyzji
  • Fachowe doradztwo i obsługa
  • Sporządzanie pism do urzędów
  • Pomoc przy organizowaniu ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
  • Odszkodowania wypadkowe

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerami telefonów
(77) 440 24 36 lub 609 127 742

Nasi partnerzy: