Zasiłek dla bezrobotnych

 

Od czego zacząć, gdy zostaniesz pozbawiony pracy?

Sprawdź czy spełniasz podstawowe warunki, by starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. Oto one:

  • w okresie 36 tygodni należy przepracować 26 tygodni,
  • zostałeś pozbawiony pracy bez swojej winy (zwolnienie pracodawcy, zakończenie kontraktu),
  • nie masz żadnej innej płatnej posady,
  • posiadasz miejsce pobytu na terenie Holandii.

Jeśli spełniasz powyższe wymogi zasiłek dla bezrobotnych w Holandii może być przyznany
minimum na 3 miesiące, a maksymalnie na 38 miesięcy.

 

Jaki jest termin na składanie wniosku?

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w ciągu dwóch dni. Jeśli się tego nie zrobiło, nie znaczy to, że prawo do zasiłku zostało cofnięte. Urząd Pracy (UWV) zapyta, jaki jest tego powód. Jeśli tłumaczenia będą dla urzędu niewystarczające, może on ukarać taką osobę lub upomnieć. WAŻNE: Urząd Pracy (UWV) rozpatruje wniosek od dnia jego złożenia i sprawdza czy w okresie 36 tygodni od dnia złożenia dokumentów przepracowano 26 tygodni. Oznacza to, że osoba pracująca pół roku nieprzerwanie na terenie Holandii, musi do 3 miesięcy złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Często zdarza się, że pomimo złożenia wniosku w UWV, urzędnik wydaje decyzję negatywną. Przyczyny są różne: pierwszą z nich jest brak odpowiedzi wnioskującego na korespondencję z UWV, drugą przyczyną może być wyjazd do Polski osoby, która stara się o zasiłek. Urząd Pracy (UWV) przyzna zasiłek tylko wtedy, jeśli starająca się o niego osoba przebywa na terenie Holandii do czasu wydania decyzji (nie musi być zameldowana). Po otrzymaniu pozytywnej decyzji istnieje możliwość, by poprosić holenderski Urząd Pracy o zgodę na wyjazd do Polski w celu szukania pracy. Rozpoczynamy procedurę transferu zasiłku. Jest on wtedy wypłacany w Polsce, lecz w wysokości takiej, jakby bezrobotny pobierał go w Holandii. Przepisy stanowią, iż możliwy jest jednorazowy transfer zasiłku na okres 3 miesięcy. Jeśli uzyskasz taką zgodę musisz pamiętać, by do 7 dni zarejestrować się w swoim Urzędzie Pracy w Polsce jako poszukujący pracy.

 

Ile zasiłku dla bezrobotnych możesz dostać?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od Twoich średnich zarobków. Przez pierwsze dwa miesiące możesz otrzymać 75% średniego wynagrodzenia, a za następne miesiące 70%. Zasiłek nie może być jednak wyższy niż 2750 euro brutto na miesiąc.

 

Co wtedy, gdy już wróciłem do Polski?

Czy mam jeszcze szansę na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź brzmi: tak.

Są wtedy dwie możliwości:

  • można wrócić na teren Holandii i tam złożyć wniosek,
  • złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, ale wtedy należy pamiętać, że ewentualne prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie rozpatrywane według polskich przepisów do tego będzie Ci potrzebny druk U1 /E 301 z Holandii.

 

Nasi partnerzy: