PODATEK DOCHODOWY

OBECNIE ROZLICZAMY PODATEK ZA LATA  2019, 2020, 2021, 2022 i 2022

Austriackie prawo podatkowe jest bardzo podobne do niemieckiego i częściowo polskiego prawa podatkowego. Systemem podatkowym kierują bardzo podobne zasady. Dokumentem podatkowym potwierdzającym wysokość dochodów i pobranych zaliczek na podatek jest Lohnzettel.

ZWROT PODATKU Z AUSTRII

  • Można starać się o zwrot nadpłaty podatku dochodowego za legalną pracę w Austrii do 5 lat wstecz.
  • Dla osób przebywających i pracujących w Austrii do 6 miesięcy (183 dni) możemy uzyskać całość potrąconego podatku. Jeżeli pobyt i legalna praca w Austrii trwały dłużej niż 6 miesięcy, warunkiem odzyskania nadpłaconego podatku jest uzyskanie w danym roku podatkowym 90% dochodów na terenie Austrii.
  • Aby ubiegać się o zwrot podatku, austriacki urząd podatkowy wymaga przedłożenia karty podatkowej Lohnzettel (druk L16).
  • Rozpoczęcie procedury zwrotu – gdy tylko otrzymamy dokumenty, sporządzamy deklarację podatkową i dostarczamy ją do właściwego urzędu finansowego w Austrii. Prowadzimy całą korespondencję z urzędem w Twoim imieniu, odbieramy decyzję podatkową i weryfikujemy ją, a w razie potrzeby składamy odwołanie. Cała procedura zwrotu podatku trwa od 3 do 6 miesięcy. Podatek austriacki rozliczamy na formularzu L1 (ArbeitnehmerInnenveranlagung) za dany rok podatkowy. Jeżeli ktoś ma jeszcze dodatkowe dochody np. z umowy – zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło i dochody te przekraczają 730 euro to trzeba złożyć deklarację E1 do 30.04. danego roku. Nie można jednocześnie składać deklaracji L1 i E1.Składamy albo jedną, albo drugą.

ULGI PODATKOWE:

Ulgi przysługują głównie na dzieci, na które podatnik lub jego partner(ka) otrzymywał(li) zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe).

Mehrkindzuschlag – dodatek dla rodzin wielodzietnych, które mają więcej niż 3 dzieci. Na każde dziecko, na które jest pobierany zasiłek, można uzyskać dodatkowo 36,4 euro miesięcznie. Dodatek ten zależy od dochodu (nie może przekroczyć 55 000 euro).

Kinderfreibetrag – na dziecko, na które przez co najmniej 6 miesięcy był pobierany zasiłek, można odliczyć rocznie 220 euro.

Kinderbetreuungsgeld – odliczenie na opiekę na dziecko do 2300 euro rocznie. Przysługuje gdy przez co najmniej 6 miesięcy był  pobierany zasiłek, dziecko nie ukończyło 10 lat lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 16 lat, koszty opieki w przedszkolu, internacie.

Kinderabsetzbetrag (KAB) – jest wypłacany razem z zasiłkiem, kwota: 50,9 euro/miesiąc.

Werbungskosten – każdemu podatnikowi przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w kwocie 132 euro. Kosztów tych nie trzeba udowadniać. Podatnik może zrezygnować z ryczałtowych kosztów i zdeklarować faktyczne koszty, potwierdzając je poprzez przedstawienie rachunków i faktur.

Pendlerpauschale – ryczałtowe koszty dla dojeżdżających – dojazd z miejsca zamieszkania w Austrii do miejsca pracy ponad 20 km – pokwitowania za paliwo, bilety za przejazdy.

Arbeitsmittel – narzędzia pracy – narzędzia niezbędne dla wykonywanego zajęcia w Austrii i specjalnie zakupione w celu podjęcia pracy w Austrii.

Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten – koszty podwójnego gospodarstwa (do 2200 euro rocznie) i podróży do stałego miejsca zamieszkania, a więc: płacony w Austrii czynsz (do 2200 euro rocznie) oraz koszty podróży do stałego miejsca zamieszkania w Polsce (obowiązuje ryczałtowa stawka). Przy przejazdach do rodziny (Familienheimfahrten – do 2100 euro rocznie) są brane pod uwagę tygodniowe przejazdy (przy małżeństwach) lub miesięczne (przy osobach samotnych). Potrzebne są pokwitowania: bilety, rachunki za paliwo. Osoby samotne, żeby odliczyć doppelte haushalt- muszą posiadać własne mieszkanie!

W celu zastosowania ulgi, pracodawca powinien przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu na początku oddelegowania danej osoby do Austrii oraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego pisemne oświadczenie, wskazujące pracowników, których będzie dotyczyć preferencyjne opodatkowanie.

Opodatkowanie w Polsce

Pomiędzy Polską a Austrią obowiązuje NOWA umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody uzyskane na terenie Austrii od roku 2021 trzeba wykazywać na PIT 36/ZG.

Podlegają one opodatkowaniu w całości – wliczając w to diety wchodzące w skład wynagrodzenia austriackiego.

 

Prosimy o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo złoży zeznanie podatkowe za pośrednictwem naszego biura.

Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego złożenia wniosku. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnego dokumentu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Nasi partnerzy: